Sanallaştırma

 Anasayfa /Sanallaştırma

Sunucu sanallaştırması son yılların en popüler teknolojilerinden biri. Bu teknolojinin popüler olmasının altında yatan en önemli nedenler; enerji ve yer tasarrufu sağlaması, kaynakları daha verimli kullanması ve yönetimi kolaylaştırması olarak sıralanabilir. Bu avantajların yanı sıra, sanallaştırma sayesinde yedekleme ve felaket kurtarma gibi önemli uygulamalara da yeni çözümler üretilebiliyor.

Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir: Sistem Sanal Makineleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bir ara yüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir. VMware ürünleri de bu sınıfta değerlendirilebilir. Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve tek bir prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne geçmektir. Sanallaştırma yazılımı, üzerinde yüklü olduğu donanımı, sanal makinaların sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır.

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. En önemli faydalar şunlardır;Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar. İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir. Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde P'ye varan düşüş sağlanır. İhtiyaç olduğu anda test veya yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur. Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde % 80 'e varan azalma görülür. Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkanı vardır. Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır. ,Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur. Windows altında eski sürüm Windows, Linux, Mac veya Linux altında Windows, Mac ( vs.) çalıştırılabilmiş olur. 

VMWare Mimarisi
Sanal makine çözümleri incelendiğinde küçük, orta ve büyük her seviyeden şirket ve organizasyonun sanallaştırma ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek çözümlerin başında VMware ticari çözümleri olduğu görülür. VMware şirketi 1998 yılında ABD merkezli olarak kuruldu. İlk çözümlerini pazara 1999 yılında çıkaran VMware şu an pazarı yönlendiren birkaç kuruluştan birisidir.VMware topolojisinin hedeflediği yapı "sanal altyapı" (Virtual Infrastructure) olarak adlandırılır. Altyapı genel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır;Her bir x86 makine' nin tam sanallaştırmasını sağlayacak yönetim yazılımı Sanallaştırma temelli kaynak planlamasını sağlayacak planlama yazılımları Yıkım onarımı (disaster recovery) gibi IT süreçlerinin başarılması için gereken otomasyon çözümleri

Server & Data Center Ürünleri

 • VMware Infrastructure 3
 • VMware vCenter Server
 • VMware vCenter Server Heartbeat
 • VMware Server
 • VMware vCenter Lab Manager
 • VMware vCenter Site Recovery Manager

Masaüstü Ürünleri

 • VMware View
 • VMware Workstation
 • VMware Fusion
 • VMware ThinApp
 • VMware ACE
 • VMware Player

Ağ sanallaştırması
Ağlar arasında izolasyon ve ağ güvenliği, ağ cihazlarını çoğullama, ağ kaynaklarının daha iyi düzeyde kullanımının sağlanması, fiziksel port adetlerinin dramatik ölçüde azaltılması gibi çok çeşitli avantajları beraberinde getirmektedir. Ağ teknolojilerindeki sanallaştırma, uygulama ve masaüstü konsolidasyonunda olduğu kadar fiziksel ekipmanlarda azalmaya götürmese de, esnekliği ve mobiliteyi artırmanın yanı sıra kurulan sanal altyapının uç noktasındaki entegrasyonu sağlamak adına da son derece önemlidir. Yakın gelecekte tamamen sanal olan switch ve ağ güvenliği araçlarını görüyor olacağız. Bunlar, sanallaştırma ekosistemini tamamlayan bileşenler olacak ve sanal platformların aynı zamanda BT dünyasının en güvenli altyapıları olmasını sağlayacaktır.Günün sonunda, sanallaştırma teknolojileri kullanıcıya iyi bir deneyim sağladıkça değerini artıracaktır. Sanal özel ağlar, sanal yerel ağlar ve bunları yöneten ağ cihazları, bu erişim zincirinde önemli halkaları oluşturmaktadır.